ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΟΠΠΕΠ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΟΠΠΕΠ


Ο τομέας Δια Βίου Εκπαίδευσης και το ΚΔΒΜ της Employ, ως πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και αδειοδοτημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας (Α.Π. 22592/2018), υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα υψηλού επιπέδου προκειμένου να ενημερώσει και να καταρτίσει τους συμμετέχοντες μέσω αναγνωρισμένου κύρους επιμορφωτών. Για όλους τους επιμορφωτές αναρτάται αναλυτικό βιογραφικό προκειμένου να γνωρίζετε πλήρως το υπόβαθρο και την αξία τους.
H Employ, έχοντας πολυετή εμπειρία και στο χώρο της Δια Βίου Μάθησης & της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, έχει υλοποιήσει σχεδόν 1.000 επιμορφώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 120 καταξιωμένους ακαδημαϊκούς και επιφανείς επαγγελματίες και το δίκτυο των συνεργαζόμενων φορέων, εκπαιδευτηρίων και επιχειρήσεων υπερβαίνει τους 700. Παράλληλα, αποτελεί την πρώτη ιδιωτική εταιρεία - φορέα Δια Βίου Εκπαίδευσης που συνεργάστηκε επίσημα σε επιμορφωτικά προγράμματα με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ενώ προσεχώς αναμένεται να αναπτύξει και νέες συνεργασίες και με άλλα Α.Ε.Ι. της Ελλάδας.
Παράλληλα, σε ΟΛΑ τα παρεχόμενα προγράμματα αναρτάται το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του επιστημονικού υπευθύνου, το αναλυτικό πρόγραμμα και ακριβή στοιχεία διασφαλίζοντας την ποιότητα και τη σαφήνεια, με βάση όλες τις καθιερωμένες αρχές και ηθικούς κώδικες που διέπουν την εξ αποστάσεως και τη δια βίου εκπαίδευση.