ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ


Τα προγράμματα τα οποία προσφέρονται από το πιστοποιημένο ΚΔΒΜ της Employ μοριοδοτούνται και αναγνωρίζονται σε διάφορες προσκλήσεις και προκηρύξεις θέσεων κατά περίπτωση. Η μοριοδότηση που λαμβάνει το κάθε επιμορφωτικό πρόγραμμα παρατίθεται στη σχετική σελίδα του κάθε προγράμματος.

Κατά τη διάρκεια των παρεχόμενων προγραμμάτων όλα τα προηγούμενα έτη, συμμετέχοντες κατέθεσαν τις σχετικές βεβαιώσεις οι οποίες έγιναν αποδεκτές από τους εποπτεύοντες φορείς ενώ επιπρόσθετα στον ιδιωτικό τομέα είναι σημαντικό το δεδομένο πως δυνητικοί εργοδότες, στελέχη ανθρωπίνου δυναμικού κ.λπ. στους κλάδους της εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής έχουν λάβει σοβαρά υπόψη τους την πιστοποιημένη επιμόρφωση που παρέχεται από την Employ εν αντιθέσει με βεβαιώσεις τρίτων ιδιωτικών φορέων δίχως κάποια αναγνωσιμότητα στην Ελληνική αγορά εργασίας και στον εκπαιδευτικό κλάδο.